Výběr strojů - Consultancy Jiří Škoda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výběr strojů

V případě uvažovaného rozvoje technologického zařízení ( nákup stroje, či souboru strojů ) je správné zpracovat technologický projekt. Zajistíme tento projekt, či nezávislou oponenturu k projektu dodanému dodavatelem zařízení. Jsme schopni zpracovat projekt i na uvažovanou výstavbu výroby, i ve stávajících prostorách. Za samozřejmost považujeme zpracování materiálů s vyváženými kapacitami zařízení i skladových ploch včetně dopravních cest, vytyčením nejvhodnějších tras větví odsávání apod.
V případě již rozhodnutého nákupu zařízení, či na jeho podporu jsme schopni vypracovat kapacitní propočty a provést porovnání s podobnými zařízeními jiných dodavatelů. Je možné provést i konzultace k vhodnému nástrojovému osazení zařízení pro konkrétní sortiment výroby a to jak co do typů, tak množství nástrojů. To vše samozřejmě s možností ekonomického vyhodnocení celé akce.
Jsme členem
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky