Vývoj výrobků - Consultancy Jiří Škoda

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vývoj výrobků

 
Je zabezpečován kompletní vývoj výrobků od návrhu architekta podle požadavků klienta, přes vedení výroby vzorků u zadavatele až po zpracování kompletní výrobní dokumentace, dílenské výkresy sestav, podsestav a dílců, kusovníky, rozpisy materiálů ( THN ), výrobní postupy a normy časů na výrobu, katalog výrobků pro zákazníky, montážní návody. V průběhu vývoje jsou v jednotlivých etapách upřesňovány kalkulace nákladů. Při vývoji výrobků jsou důsledně respektovány všechny vlastnosti dostupných strojů a zařízení, které jsou k dispozici, případně navržen výběr strojů.
 
 
Digitálním zpracováním podkladů je zabezpečena vysoká efektivita práce. Výkresová dokumentace je již od návrhu architekta zpracovávána pomocí konstrukčního SW. Rovněž ostatní dokumenty jsou zpracovány za maximálního využití obecně používaného SW - produktů MS Office. Součástí dokumentace je i soupis dodavatelů použitých materiálů a komponent.
 
 
V rámci vývoje je možné zpracovat i návrh na katalog nových výrobků. Je možné zabezpečit jak kresby ( pérovky ), modely ve 3D, tak fotografování a kompletní návrh celého katalogu až k předání do tisku.
 
 
V každé fázi vývoje je dokumentace konzultována se zadavatelem a prováděny dohodnuté korekce.
 
 
 

Jsme členem
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky